Librerías en Galicia

 

1. Librerías en la provincia de A Coruña
 
1.1. Librerías en A Coruña

ARENAS
Cantón Pequeño, 25
15.003 A Coruña
Teléfono 981.223.609
www.libreriaarenas.com
 
COUCEIRO
Ronda de Outeiro, 132
15.007 ACoruña
Teléfono 981.238.459
www.couceirolibrerias.com
 
LUME
Fernando Macías, 3
15.004 ACoruña
Teléfono 981.263.408
 
SALESIANA
Avenida Pedro Barrié de la Maza, 11
15.003 ACoruña
Teléfono 981.227.603
www.libreriasalesianacoruna.com
 
SARGADELOS
Real, 56
15.003 ACoruña
Teléfono 981.222.604
www.sargadelos.com
 
SISARGAS
Curros Enríquez, 9
15.002 A Coruña
Teléfono 981.200.082
 
XIADA
Avenida de Finisterre, 76-78
15.004 ACoruña
Teléfono 981.276.950
www.libreriaxiada.com

1.2. Librerías en Santiago de Compostela

ABRAXAS
Montero Ríos, 50
15.706Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono 981.580.377
 
COUCEIRO 
Praza de Cervantes, 6
15.704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono 981.565.812
www.librariacouceiro.com
 
FOLLAS NOVAS
Montero Ríos, 37
15.706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono 981.594.406
 
PEDREIRA
Home Santo, 55
15.705 Santiago de Compostela (A
Coruña)
Teléfono 981.585.403
www.libreriapedreira.com
 
SARGADELOS
Rúa Nova, 16
15.705 Santiago de Compostela (A
Coruña)
Teléfono 981 581.905
 
UNIVERSITAS
Fernando III El Santo, 3
Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono 981.592.438

1.3. Librerías en Ferrol

CANTÓN 4
Cantón de Molíns, 4
15.404 Ferrol (A Coruña)
Teléfono 981.350.829
www.canton4.com
 
CENTRAL LIBRERA
Dolores, 2
15.402 Ferrol (A Coruña)
Teléfono 981.352.719
www.centrallibrera.com
www.todostusebooks.es
 
CENTRAL LIBRERA
Real, 71
15.402 Ferrol (A Coruña)
Teléfono 981.350.956
www.centralibrera.net
 
CORTIZAS
Estrada de Castela, 14
15.403 Ferrol (A Coruña)
Teléfono 981.311.578
 
ESTRAVIZ
Estrada de Castela, 156
15.404 Ferrol (A Coruña)
Teléfono 981.329.289
 
NOBEL
Galiano, 15
15.402 Ferrol (A Coruña)
Teléfono 981.324.790
 
QUIJOTE
Real, 11
Ferrol (A Coruña)
Teléfono 981.328.108
 
SARGADELOS
Rubalcava, 30-32
15.402 Ferrol (A Coruña)
Teléfono 981.353.714
www.sargadelos.com

1.4. Librerías en Fene

ALBADA


1.5. Librerías en As Pontes de García Rodríguez

XANDRA
Avenida Habana, 42
15.320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono 981.452.322

 
 

2. Librerías en la provincia de Lugo

2.1. Librerías en Lugo

AGUIRRE
Salvador de Madariaga, 1. Local 8
27.002 Lugo
Teléfono 982.220.336

BIBLOS
Salvador de Madariaga, 1. Local 4
(Torre Seminario Mayor)
27.002 Lugo
Teléfono 982.224.201
www.labiblos.com

EL FARO DE LOS TRES MUNDOS
(Librería infantil)
Poeta Curros Enríquez, 3
27.004 Lugo
Teléfono 982.202.133

San Marcos, 9
27.001 Lugo
Teléfono 982.871.580
www.elfarodelostresmundos.com
 
LA VOZ DE LA VERDAD
Bispo Aguirre, 17
27.080 Lugo
Teléfono 982.231.104
 
TÓTEM
(Librería infantil)
Santo Domingo, 3
Lugo
Teléfono 982.224.164
 
TRAMA
Avenida de A Coruña, 21
27.003 Lugo
Teléfono 982.254.063
www.libreriatrama.com
 
2.2. Librerías en Mondoñedo
 
ALVITE
Praza de España, 4
27.740 Mondoñedo (Lugo)
Teléfono 982.521.182
 
LA LIBRERÍA
Praza do Concello, 8
27.740 Mondoñedo (Lugo)
Teléfono 982 507.010

 3. Librerías en la provincia de Ourense
 
3.1. Librerías en Ourense

BETEL 
Lamas Carvajal, 9
32.005 Ourense
Teléfono 988.226.241
www.libreriabetel.com
 
EIXO
Cardenal Quevedo, 36
32.004 Ourense
Teléfono 988.255.983
www.libreriaeixo.com
 
KATHEDRA 
Valle Inclán, 14
32.004 Ourense
Teléfono 988.224.451
 
LA LIBRERÍA
Florentino Cuevillas, 10
32.003 Ourense
Teléfono 988.102.004
 
STYLO
A Concordia, 23
32.003 Ourense  
Teléfono 988.213.356
 
TANCO
Cardenal Quevedo, 22
32.004Ourense
Teléfono 988.232.331
 
ZAMPACONTOS   
(Librería Infantil)
Santo Domingo 39
Galerías Sol, local 21
32.003 Orense
Teléfono 988.240.470
 
3.2. Librerías en Allariz
 
AIRA DAS LETRAS
Emilia Pardo Bazán, 5
32.660 Allariz (Ourense)
Teléfono 988.442 324
www.airadasletras.com

4. Librerías en la provincia de Pontevedra

4.1. Librerías en Pontevedra

CLIP
Nuevas Galerías Oliva, 6, Local L
36.001 Pontevedra
Teléfono 986.840.700
 
D-LECTUM
Avenida de Vigo, 22
36.003 Pontevedra
Teléfono 986.102.447
 
PAZ
Calle Peregrina, 29
36.001 Pontevedra
Teléfono 986.860.471
 
4.2. Librerías en Vigo
 
RAYUELA
Avenida de las Camelias, 125
Con Plaza Independencia
36.211 Vigo (Pontevedra)
Teléfono 886.143.290
 
LA GUÍA
Avenida Sanjurjo Badía, 108
36.207 Vigo (Pontevedra)
Teléfono 986.371.707
 
CARTABÓN
Rúa de Urzáiz, 125
36.204 Vigo (Pontevedra)
Teléfono 986.372.883
www.librariacartabon.com
www.redelibros.com/social
 
VERSUS
Venezuela, 80
36.204 Vigo (Pontevedra)
Teléfono 986.420.223
 
DON BOSCO
Venezuela, 5
36.203 Vigo (Pontevedra)
Teléfono 986.436.009
 
LIBROURO
Eduardo Iglesias, 12
36.202 Vigo (Pontevedra)
Teléfono 986.221.439
www.librouro.com
ENSAYOS Doña Concepción Herrero | Don Marco Hernández y Don Vicente Díaz | Don Gerardo Prado | Don David Simón | Don Julio Lamelas | Don Flaminio González
Marco legal | Contactar